Първоначално и периодично обучение, съгласно актуалните изисквания от Анекс 17 на ИКАО и Регламент (ЕС) 1998 / 2015, от инструктор и по програми утвърдени в съответствие с Националната програма за обучение и сертифициране в сигурността на гражданското въздухоплаване.
Примери:
  • Информираност
  • Защита на въздухоплавателното средство
  • Претърсване за сигурност
  • Сигурност на товарните и пощенските пратки
  • Контрол на качеството
  • Управление на риска
  • Управление на кризи
    и много други …