Услуги изпълнени през последните две години, за резултатите от които може да се потърсите информация и оценка на работата ми от организациите възложили изпълнението:

ИКАО (ISD-SEC)
Преподавател в регионалните учебни центрове на ИКАО
ИКАО (FRU)
Експертна оценка, относно съответствие на оборудване за сигурност със стандартите на ИКАО
ЕК (TAIEX) Преподавател в семинар, подготовка на страни от региона за членство в ЕС
ГД „ГВА” Изготвяне на въпроси и програмен продукт, за сертифициране на служители по сигурността
МВнР Обучение съгласно НПОССГВ
АЦВ, Македония Обучение и процедури за сертифициране на оборудването за сигурност в гражданските летища
НАМ, Беларус Одит по сигурността и подготовка на летището за инспекция на ИКАО
Български Пощи ЕАД Обучение съгласно НПОССГВ
Карго Ер ООД Обучение съгласно НПОССГВ (класно и онлайн); Ревизии на програмата за сигурност и ОМ
Ер Виа ООД Обучение съгласно НПОССГВ; Ревизии на програмата за сигурност и ОМ
Джет Опс Юръп ООД Програма за сигурност
Ян де Райк Логистикс Обучение съгласно НПОССГВ