Butterfly Training ® многоезично обучение, отговарящо на изискванията на пълномощните органи в страните- членки на Европейския Съюз и ИКАО. Богат избор от курсове, обхващащи всички категории персонал: летателен и кабинен екипаж; технически персонал; летищен наземен персонал; персонал на летищния оператор; регулирани агенти и познати изпращачи; доставчици на стоки за полета и за летищата.
 
Акредитирано от IATA онлайн обучение за безопасност и сигурност на гражданското въздухоплаване. Примери:
  • DGR
  • SMS / CRM 
  • H&S / SOP / SEP /RVSM / LVO /WO
  • EASA Part 145 и CRS
  • FTS и CDCCL / EWIS
  • Сигурност
    и много други ….
     … на платформата за онлайн обучение: www.butterfly-training.bg