Разнообразие от форми и съгласно конкретните потребности, за всички субекти на гражданското въздухоплаване.
Независимо дали се нуждаете от постигане на съответствие с изискванията на ICAO, EC, EASA, IATA, ГД “ГВА”; или се стремите към ефективни и ефикасни решения в своята дейност.
Изготвяне, въвеждане и поддържане на програми, планове, процедури и инструкции за управление на:
  • система за сигурност
  • човешки ресурси
  • оборудване
  • качество
  • риск